Πρωτότυπα προσκλητήρια γάμου (8/9)

Πως σου φάνηκε;

-1 βαθμοί
Θετική Ψήφος Αρνητική Ψήφος

Total votes: 1

Θετικοί ψήφοι: 0

Ποσοστό θετικών ψήφων: 0.000000%

Αρνητικοί ψήφοι: 1

Ποσοστό αρνητικών ψήφων: 100.000000%