Νέα Υόρκη (9/13)

Η παλαιότερη φωτογραφία της πόλης λήφθηκε το 1848 εκεί που είναι τώρα το Upper West Side. Μάλιστα, πωλήθηκε για $62.500 σε πλειστηριασμό πριν από λίγα χρόνια.

Πως σου φάνηκε;

0 βαθμοί
Θετική Ψήφος Αρνητική Ψήφος

Total votes: 0

Θετικοί ψήφοι: 0

Ποσοστό θετικών ψήφων: 0.000000%

Αρνητικοί ψήφοι: 0

Ποσοστό αρνητικών ψήφων: 0.000000%

Γράψε ότι σου κατέβει